توسعه تجارت ژیان

جداول قیمت گذاری با دکمه

پایه
پایه
$ 199 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
پرمیوم
اضافی
$ 260 بدون مالیات
32 گیگ
۴ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
ویژه
فول
$ 360 بدون مالیات
128 گیگ
۴ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
توسعه تجارت ژیان

جدول قیمت سبک مقدماتی

پایه
$ 199 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
پرمیوم
برتر
$ 260 بدون مالیات
32 گیگ
۴ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
ویژه
بهترین
$ 360 بدون مالیات
128 گیگ
۴ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
توسعه تجارت ژیان

جدول قیمت با افزودن دکمه سبد خرید

پایه
جدید
$ 199 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
پرمیوم
BASE
$ 260 بدون مالیات
32 گیگ
۴ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
ویژه
اضافی
$ 360 بدون مالیات
128 گیگ
۴ گیگ فضا
۵٫۲-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
Extra ویژه
فول
$ 360 بدون مالیات
256 گیگ
۵ گیگ فضا
۶-inch
Helio X30 processor
۳۰٫۱۶ megapixel