در رابطه با خرید

مبلغ کالاهای که به صورت سری تولید میشود به طور کامل دریافت میشود و کالا تحویل داده میشود و در محصولات سفارشی و پروژه‌ها به صورت توافقی میباشد.

با شماره 1980014-0919 تماس بگیرید

باید در نظر داشت که انتخاب رنگ در کالاها سفارشی بسیار حساس است و اینکه با انتخاب رنگ تنها طیف رنگی انتخا شده است غیر از کالاهایی که سری تولید میشود

در رابطه با طراحی

اطالاعات موجود و خواسته‌های خود، بوجه برای کار، متریال را توسط برنامه واتس‌آپ به شماره 1980014-0919 ارسال کنید